Wettelijke kennisgeving

opdruk
luv3 GmbH
Naunynstr. 68
10997 Berlijn
Duitsland
E-mail: gin@doyourgin.com
Telefoon: 030 403689690


Rechtbank van registratie: arrondissementsrechtbank Charlottenburg (Berlijn)
Registratienummer: HRB 191674B

Directeuren: Leon Horst en Vincent Horst

Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 a wet op de omzetbelasting: DE315772868

Platform van de EU-Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, maar zijn daartoe in het algemeen bereid.
Lid van het initiatief "Fairness in Retail".
Meer informatie: https://www.fairness-im-handel.de