Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon


1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. In deze context zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is luv3 GmbH Naunynstr. 68, 10997 Berlijn, Duitsland, Tel.: 030 4036896 90, e-mail: gin@doyourgin.com, Tel.

1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
Wanneer u onze website alleen voor informatieve

doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:


Onze bezochte website
Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify

Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc in het kader van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde van Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookieopslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO voor de uitvoering van het contract.